Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Haaland, Lauritz(1855-1938)
Losbåten Hvidingsø No 5 loser en dampbåt 1881

Olje på lerret
70x110
Signert nede t.h.: Lauritz Haaland. Datert og påtegnet nede t.v.: Hvidingsö 81.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Sonja Hagemann: «Haaland, Lars Lauritz Larsen», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 315.

Haaland synes å ha hatt et meget nært forhold til havet i alle dets skiftende belysninger, helst frådende, stormfullt hav, men også det stille hav som avspeiler himmelen. I stor utstrekning brukte han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som staffasje og samlende midtpunkt. Hans skuter er så korrekt og nitid tegnet at de har funnet veien til våre sjøfartsmuseer som eksempler på forskjellige skipstyper.