Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Hertervig, Lars (1830-1902)
Kystlandskap Fra Ryfylke 1853

Akvarell og gouache på papir, lysmål
44x58
Signert og datert nede t.h.: L.H 53

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Tilslag NOK 160 000

LITTERATUR: Holger Koefoed: Lars Hertervig. Lysets maler, Oslo 1984, 3. opplag 1992.

Hertervig hadde en egen følsomhet i sin beskrivelse av landskapet allerede på denne tiden under sin elevtid hos Gude i Düsseldorf. Han var privatelev av Hans Gude fra 1852 til våren 1853. Høsten 1853 da han kom tilbake til Düsseldorf, var han elev av E. Bodom. Gude regnet ham som en av sine mest talentfulle elever. Hertervig reiste sammen med Gude til Norge denne sommeren.

Gude satte store forhåpninger til hans talent, og han seilte i medvind. Hans oppgave var nå å se sin egen hjemtrakts landskap med kunstnerøyne; der lå hans neste faglige utfordring. S. 37.

Sommeren 1853 oppholdt Hertervig seg i Ryfylke og Skånevik.

Han yndet å vise forholdsvis vide utsnitt av landskapet. Alle detaljer skulle omhyggelig tegnes ned. Han la tydeligvis vekt på en objektiv skildring av landskapet, uten at han betonet lysvirkningene spesielt. I disse akvarellene kom det klart fram det han hadde lært hos Gude.

Tegningen var nok det det vesentligste dette første året – det gjaldt å få med seg skikkelige skisser til arbeidet i atelieret i Düsseldorf kommende sesong. Sammenlignet med Skåneviks-bildet fra 1851-sommeren var fremskrittene store. Hertervig viste seg som en typisk düsseldorfer og Gude-elev i sin landskapsoppfatning. S. 37.

Lars Hertervigs første tegn til sykdom gjorde seg gjeldende i 1854 og da han senere, på Gaustad sykehus, skulle gi en forklaring på sin sykdom, nevnte han at han var blitt forvirret av for lenge å ha stirret rett mot solen. Det å male bilder i motlys, var noe han så på som interessant. Denne akvarellen fra 1853 er et typisk eksempel på et motiv sett i motlys.

Mens Hertervig var i Düsseldorf, hadde det lenge vært mote å male bilder i motlys. Vi ser det i hans første akvareller fra 1853 og i mange av de nordiske kunstneres arbeider fra samme tidsrom. Motlyset ble et effektivt middel til å dramatisere et landskap. …

Moten kunne begrunnes ut fra ønsket om å vise naturen i en uvant belysning, men det viktigste var motlysets romskapende muligheter; det ble et godt middel for kunstneren til å gi motivet helhet. S. 41.