Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Fransk landsby med gammel kirke

Olje på lerret
50x65
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Tilslag NOK 220 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: «Thaulow, Johan Fredrik (Frits eller Fritz)», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 196-203.

Vidar Poulsson: Frits Thaulow, 1992.

Antagelig er dette motivet fra Nord-Frankrike, fra Normandie, hvor Frits Thaulow var bosatt i flere perioder og på flere forskjellige steder. I 1892 forlot Thaulow Norge for godt og bosatte seg i Frankrike.

Vidar Poulsson antyder i sin bok fra 1992 at et bilde med en elv og en gammel kirke, som kan være den samme kirken, er malt i Arques ved Dieppe i 1895 til 1896. Se s. 87 maleriet Den gamle kirken, avbildet s. 89. Poulsson nevner at han kjenner tre malerier med dette motivet, ett av dem solgte vi på auksjon november 2013, kat.nr. 3. (På vår hjemmeside kan man få opp og sammenlikne de to bildene).

Kirken i dette maleriet er bare synlig i bakgrunnen, så en sikker stadfesting av at det er samme kirke i de to maleriene kan ikke gjøres, og middelalderkirker i Frankrike kan vel likne på hverandre. Det er også slik at Thaulow senere i sin karriere kunne inkorporere kirker i sine arbeider.

Uansett er dette maleriet et typisk arbeid fra Thaulows hånd med et lite, blomstrende frukttre i forgrunnen til venstre, en allé med en støvete landevei med dype hjulspor som løper innover i bildet, som leder vårt blikk inn mot en kjerre og en hest, som står stille og venter. En figur som så vidt er antydet med raske strøk, er på vei videre innover i bildet mot kirken i bakgrunnen. En tindrende grønn gressbakke bidrar til inntrykket av et typisk franskinspirert friluftsrealistisk maleri.