Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Elveparti

Olje på lerret
50x61
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Tilslag NOK 110 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: «Thaulow, Johan Fredrik (Frits eller Fritz)», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 196-203.

Frits Thaulow var en mester i å fremstille vann i sine malerier. Fra 1883 og fremover, kom det en rekke bilder fra hans hånd med dette yndlingsmotivet.

I 1883 viste han for første gang for alvor hvilke maleriske muligheter det lå i det langsomt flytende vann. S. 199.

I 1892 flyttet Frits Thaulow til Frankrike, og da ble elvelandskaper virkelig viktig i hans kunstneriske produksjon.

Først i Frankrike blir motivene med det rinnende vann en spesialitet som dyrkes for sin egen skyld. S. 200.