Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Schreiber, Christiane (1822-1898)
En norsk bondepike

Olje på lerret
91x73
Usignert

Påtegnet på lapp på baksiden, på blindrammen: "Christiane Schreiber (norsk Malerinde). En norsk Bondepige vunnet i Kunstforeningen 1864". PROVENIENS: Har tilhørt samme familie siden 1909.

UTSTILT:

Charlottenborg, København 1863, kat.nr. 259.

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Usolgt

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1879, bind II, s. 80.

København, Kunstforeningens Historie og Virksomhed til 1863, Beretning om Virksomheden 1864-1903.

Anne Wichstrøm: «Schreiber, Edele Christiane Margreta», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1988, bind 3, s. 499.

Anne Wichstrøm: Kvinner ved staffeliet. Kvinnelige malere i Norge før 1900, Oslo 1983.

Anne Wichstrøm: Kvinneliv Kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900, Oslo 1997.

I boken om Kunstforeningen i Københavns virksomhet, har det vært mulig å finne at Christiane Schreibers maleri til en verdi av 150 Rigsdaler den 7. februar 1864 ble loddet bort til et medlem av Kunstforeningen ved navn Grosserer F. E. Petersen.

Christiane Schreiber er en av våre «Düsseldorfere». Hun var blant dem som fikk sin utdannelse da nasjonalromantikken sto høyt i kurs. Hun begynte sin utdannelse som elev av Jørgen Roed i København i 1852. Vinteren 1854 til 1855 var hun elev av Carl Sohn i Düsseldorf. På denne tiden strømmet nordiske kunstnere til byen, og for de norske var det av stor betydning at Adolph Tidemand og Hans Gude holdt til der. Gude var som 25-åring blitt professor i landskapskunst ved akademiet i 1854. Tidemand hadde ikke en formell lærergjerning, men de kunstnerne som var interessert i portrett- og figurmaleri, som Christiane Schreiber, kunne trekke lærdommer av ham.

De første kvinnelige malerne som kom til Düsseldorf, hadde de beste kunstnere i byen som lærere. Tidemand og Carl Sohn, også professor ved akademiet, var begge lærere for Aasta Hansteen, Christiane Schreiber og Hedevig Erichsen. Wichstrøm 1997, s. 32.

Dietrichson skriver også om Christiane Schreiber i Düsseldorf:

En Gruppe af kvindelige Kunstnere besøgte paa Denne Tid Düsseldorf, og det baade fra Norge, Sverige og Finland. Christiane Schreiber har vist sig som en alvorlig og sand, skjønt lidet produktiv Kunstnerinde, navnlig røbe hendes Portraiter en fin Følelse for Farvens Helhed og stundom ogsaa for en dyberegaaende Karakteristik. S. 80.

Christiane Schreiber stilte ut i Christiania Kunstforening i 1855 og var med på mange nordiske og internasjonale utstillinger i 1850- og 60-årene.

Den danske utstillingen på Charlottenborg hver vår var et viktig forum for flere av de kvinnelige malerne som hadde tilknytning til Danmark. Wichstrøm 1997, s. 62.

Christiane Schreiber utdannet seg videre etter sin tid i Düsseldorf. Hun var elev av Ange Tissier i Paris i to sesonger i 1855 til 1857. Hun hadde flere opphold i Roma, blant annet i 1860 til 1861 og i London. Fra 1870 var hun bosatt i Christiania.

Som det står hos Wichstrøm:

Schreiber begynte å male 30 år gammel og har ingen stor produksjon. Hun malte portretter og figurbilder. … Hun stilte ut figurbilder i den sentimentale sjanger med jenter og kvinner som hovedaktører. Hun tilegnet seg en myk, senromantisk portrettstil, … . Wichstrøm 1997, s. 220-221.