Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Hertervig, Lars (1830-1902)
Landskap med skog og vann

Akvarell og gouache på tobakkspapir
17x25,5
Signert nede t.h.: L Hertervig

Antagelig malt i 1870-årene.

UTSTILT:

Vandreutstilling Rogaland Kunstmuseum 06.11.2005-15.01.2006; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - Museet for samtidskunst 04.02.-23.04.2006 og Bergen Kunstmuseum 19.05.-20.08.2006, kat.nr. 23.

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 55 000

LITTERATUR: Holger Koefoed: Lars Hertervig. Lysets maler, Oslo 1984, 3. opplag 1992.

Inger M. Renberg, Holger Koefoed, Kari Greve: Lars Hertervig Fragmenter Arbeider på papir 1868-1902, Oslo 2006, avbildet s. 86 og s. 170.

Etter 1867 finnes det bare arbeider i små formater på dårlig underlag av Lars Hertervig. Koefoed 1984, s. 78.

Etter sin sykdomsperiode og innleggelsen på Gaustad sykehus hadde han ikke lenger økonomi til å kjøpe materialer som lerreter og blindrammer, om han hadde ønsket det. Forskningen går fremover, og man vet i dag mer om kunstnerens sene arbeider både når det gjelder teknikker og motiver, noe som kan forklare disse arbeidene som noe annet enn resultat av et forvirret sinn.

Hertervig malte på underlag som for eksempel tobakkspapir, King’s Super Fine Tobacco London, som han blant annet har brukt til denne akvarellen. I boken om kunstnerens sene arbeider er flere av dem, blant annet dette, undersøkt grundig, for å kunne si noe mer detaljert om hans arbeidsmetoder.

Å være sparsommelig var en kvekerdyd, og mange var svært nøysomme. Denne måten å leve på kan forklare Hertervigs bruk av så fattigslige materialer som underlag for sine sene arbeider, og bruken av så få farger som mulig. Koefoed 2006, s. 50.

Når det gjelder motivene, som dette enkle skogsmotivet er et eksempel på, kan også de i stor grad ha å gjøre med hans bakgrunn i kvekerbevegelsen.

Kvekerne krevde sterke moralske føringer for at kunsten ikke skulle forfalle til å sjarmere sansene, men virke oppbyggende gjennom en ydmyk holdning overfor Guds skaperverk. De oppsummerte sine tanker om det dennesidige i forhold til den guddommelige dimensjon i livet slik: Det var nødvendig å være i denne verden, men ikke av denne verden. I en kvekerinspirert estetikk ville fraværet stå sentralt. Kunst skulle fremme stillhet og meditative kvaliteter uten sterke sansepåvirkninger, dvs. være diskret og ikke påtrengende, og vise nøysomhet i bruk av virkemidler. Ibid., s. 45.