Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Rolfsen, Alf (1895-1979)
Jernbanehall 1932

Olje på lerret
65x81
Signert og datert nede t.h.: Alf Rolfsen 32

Signert, datert og påtegnet på baksiden av lerretet: "Skisse til "Jernbanehall" Alf Rolfsen -32".

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo 1932, kat.nr. 62 med tittel: "Jernbanehall".

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Tilslag NOK 25 000

LITTERATUR: Leif Østby: «Rolfsen, Alf», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 3, s. 354-358.

Høsten 1932 holdt Rolfsen en stor mønstring i Kunstnernes Hus. Her viste han også en gruppe bilder fra dette året, der han igjen gav billedlig uttrykk for en tanke han hadde formulert allerede i en artikkel i Klingen 1918. I den talte han begeistret, som futuristene litt tidligere, om vår tids teknikk som inspirasjonskilde for kunsten: «En dampers kedelrum, eller en radiostation, her er skjønhedsværdier, som er hvid mands, som er vore …». I «Den store stasjon» (1932, NG) og «Halvsyvtoget», danner lokomotivets svære masse og hallens stål og glass rammen om de hastende mennesker som møtes og skilles, ensomme midt i mylderet. S. 356.

Den store stasjon, olje på lerret 165x206, som befinner seg i Nasjonalmuseet, Nasjonalgalleriet, ble innkjøpt til galleriet i 1932.