Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Aulie, Reidar(1904-1977)
Nymfefontenen

Olje på plate
46x55
Signert nede t.v.: Aulie

Signert, påtegnet med tittel og datert av kunstneren på baksiden av platen: "Reidar Aulie Nymfefontenen - 1950".

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Tilslag NOK 42 000

LITTERATUR: Ole Rikard Høisæther: Reidar Aulie Kunst og Kamp, Oslo 1998.

Under undertittelen: Etterkrigskunstneren, skriver Høisæther blant annet:

Rent kunstnerisk sto Aulie ved høydepunktet av sin karriere ved slutten av 1945. Hans liv, kunstneriske stoff og uttrykk hadde allerede et spenn i tid og erfaringsinnhold som få var forunt å få oppleve i et langt liv. Aulie hadde så vidt fylt førti. Sto han nå foran et brudd, en krise som skulle bringe ham til nye mål?

Modernismen og det nonfigurative maleri var i anmarsj her i landet i det første tiåret etter krigen, men det ble ingen retningsviser for Aulies valg. På samme måte som han var for ung og uetablert til de store dekorative oppdragene i 1920-årene og begynnelsen av 1930-årene, var han nå blitt for etablert til å følge tidens nye strømninger, bryte over tvert og bli nonfigurativ. Han vedble den motivkrets og det uttrykk som hadde festet seg allerede før hans første separatutstilling, og hadde han nådd sitt høydepunkt, måtte målet fremover være å holde stillingen. Det var ikke flere fjell igjen å bestige, så Aulie besteg dem etter hvert om igjen; stadig politisk engasjement, men i andre saker, reiser til nye reisemål, avisartikler over andre tema, illustrasjonsoppdrag og dekorasjonsoppgaver med andre oppdragsgivere og sist, men ikke minst, en jevn strøm av malerier med Aulie-metaforer og –symboler i kjent malerisk utførelse. Krigsårene hadde ført til at humoren ble mer dempet, og der hvor Aulie forfølger sin lyriske åre beveges stemningen fra det elegiske, vare vemod ofte fulgt av smilet, til det bitter-søte, alltid med en brodd, som i større eller mindre grad er skjult i symboler og metaforikk. S. 146-147.