Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnen II

Radering trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 385-390x494-497 mm Motivet: 297x347 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1895
Woll 22 VIII D.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch Livsfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, 3. oppl. 2000.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.

De tre kvinneskikkelsene har slektskap til andre kvinner i øvrige livsfrisemotiver, f. eks. i "Løsrivelse" (Woll 344) og "Rødt og hvitt" (Woll 463) ..., og kan nærmest betraktes som typer eller formler i Munchs kunst. De gir både assosiasjoner til ulike sider av kvinnens vesen og til det sykliske forløpet: ungdom, moden kvinne og alderdom. Eggum, s. 97.