Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Døden i sykeværelset

Litografi trykket i svart på Japan papir
Arket: 395-397x559 mm Motivet: 385x560 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med blyant nede t.v.: No 8 (50 overskrevet) Ekely den 4/ ... ... (16?).
1896
Woll 65.

Vurdering
NOK 600 000–800 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt