Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kyss

Radering trykket i brunlig på middels tykt
Arket: 590x434 mm Motivet: 345x277 mm
gulhvitt papir Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1895
Woll 23 b.

Vurdering
NOK 900 000–1 000 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 850 000 med forbehold