Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Madonna

Fargelitografi trykket i svart, oliven, blått og
Arket: 685x493 mm Motivet: 563x351 mm
rødt på tynt brunlig papir, oppklebet på plate
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1895/1902
Woll 39 VII.

Vurdering
NOK 800 000–1 000 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 800 000