Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 2

Auksjon mandag 8. juni 2015 kl 20:00

Våre lokaler, Gamle Logen

Erichsen, Thorvald (1868-1939)
Fra Holmsbu 1930

Olje på lerret
60x73
Signert og datert nede t.v.: Thv. Eichsen. 30.

Auksjonert mandag 8. juni 2015 kl 20:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Usolgt

LITTERATUR: Svein Olav Hoff og Øivind Storm Bjerke: «Til sommerens pris. Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne», sommerutstillingskatalog Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden 1996.

Thorvald Erichsen oppholdt seg blant annet i Holmsbu sommeren 1930. S. 22.

Svein Olav Hoff og Øivind Storm Bjerke skriver i forordet i katalogen at Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne regnes som to av pionerene i Norge for det rene maleri.

Det rene maleri vil her si en kunst hvor farge, form, strøk og komposisjon understrekes fremfor det litterære innhold. Forord, s. 1.

Erichsen valgte å konsentrere seg om fargen som det uttrykksbærende ledd i et maleri, ikke motivet og ikke formen. Spørsmålet blir om Erichsen først og fremst søkte å formidle fargespillet i naturen, eller formidle fargeopplevelser som en indre og ekstatisk tilstand inspirert av møtet med den ytre natur. Velger vi å tolke Erichsens malerier ut fra en slik forståelse blir hans kunst beslektet med ekspresjonismen i dens forsøk på å formidle en sjelelig tilstand. S. 4.