Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Salg av samlinger og bo

GWPA har i de senere år gjennomført en rekke vellykkede salg av ulike samlinger.

Samlingshåndtering krever spesiell kompetanse, og spesielt tilpassede avtaler med oppdragsgiver. Både samlingen og samleren interesserer oss.

For å kunne gjennomføre et salg med størst mulig respekt for samleren og i «dennes ånd», er det vesentlig å bli godt kjent både med samleren, samlervirksomheten, formål og ide. Å bruke god tid på dette forberedende arbeidet, er viktig før vi bringer inn den faglige ekspertisen på de enkelte objektene. Samlerens motiver og tanker om sin samlervirksomhet er interessante for oss. Det gjør enhver samling unik, og det er ved å få frem dette at hvert enkelt objekt i samlingen kan få en merverdi. Dette grundige forarbeidet har gang på gang vist seg å lede til gode resultater. Faglig ekspertise og profesjonell, tilpasset markedsføring av høy kvalitet, er en selvfølge.

Både større og mindre samlinger er av interesse, og det trenger ikke være begrenset til vårt primærområde billedkunst, såfremt kvaliteten er høy.

Her er eksempler på samlinger som GWPA har solgt de siste årene:

Kulturarv – Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger 18. mars 2020

Bymøbler Fra samleren Morten Stamnes 15. oktober 2020

Mamorabilia Fra Jahn Teigens samlinger 1.-24. februar 2021

Emaljesølv Fra Ole Rikard Høisæthers samlinger 21. april – 2. mai 2023

Bondeantikviteter Fra Jytte og Terje Gulbrandsens samlinger 14.-24. oktober 2023

Skjermbilde 2024 01 30 kl. 13.27.03
Foto: Fra samleren Morten Stamnes

En samling kan være bygget opp gjennom svært mange år, kanskje har den til og med gått i arv. Vi vet derfor at å selge en samling er et resultat av en lang prosess. Inviter oss gjerne til uforpliktende, kostnadsfri rådgivning, gjerne før det er tatt en endelig beslutning om salg.

Kontakt Hans Richard Elgheim, 920 42 306, eller hansrichard.elgheim@gwpa.no