Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Verdivurdering

Med 30 års erfaring og med en enestående nærhet til markedet, tilbyr vi markedets best kvalifiserte takseringskompetanse på moderne og eldre norsk kunst.

Tenker du å selge? Da kan du få en uforpliktende verdivurdering av oss. Verdivurderingen er et anslag over hva man kan forvente å oppnå ved et salg. Slike verdivurderinger er normalt kostnadsfrie og kan kun benyttes i dialog med GWPA. Dersom man går videre med henblikk på et salg settes en endelig verdivurdering, eller salgstakst, som ligger til grunn for en avtale om salg.

Verdivurderingen foretas enten ved at maleriet/gjenstanden fremvises i våre lokaler, fotografi sendes på mail eller vi kan foreta et hjembesøk.

På oppdrag påtar vi oss også taksering av enkeltverk, samlinger og hele bo med henblikk på forsikring, arv eller salg.