Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Formidling og rådgivning

Formidling

Ikke alle malerier egner seg for salg på auksjon. Selgere kan ha sine grunner for å ville omsette sin kunst utenom auksjon. Vi kan formidle spesielt verdifulle malerier direkte til kjøper.

Salgsutstillinger

Grev Wedels Plass Auksjoner arrangerer salgsutstillinger med eldre og nyere kunst av høy kvalitet. Dessuten tilbys etablerte samtidskunstnere utstillingsplass i vårt galleri.

Rådgivning

Nærheten til markedet gir oss de beste forutsetninger for å kunne gi råd om valg av riktig fremgangsmåte for salg av verdifull kunst. Vi tilbyr rådgivning i.f.m. verdifastsettelse og salg.