Avsluttet
Auksjon over Klassisk Billedkunst

Auksjon tirsdag 7. juni 1994 kl 18:00

Tilslagsliste