Om Grev Wedels Plass Auksjoner

Åpningstider

Mandag – fredag kl. 10-17, etter avtale med:

Hans Richard Elgheim 22 86 21 86/920 42 306, post@gwpa.no
eller Maria Høy 22 86 21 86, maria.hoy@gwpa.no