Om Grev Wedels Plass Auksjoner

Tjenester

Auksjoner

GWPA er et nisje-auksjonshus spesialisert på Edvard Munchs kunst, og norsk 1800- og 1900-tallskunst i høyere prisklasser. Våre auksjoner markerer seg hver sesong som viktige begivenheter i kunstmarkedet.

Formidling

Ikke alle malerier egner seg for salg på auksjon. Noen selgere ønsker å omsette sin kunst utenom auksjon. Vi formidler spesielt verdifulle malerier direkte til kjøper.

Salgsutstillinger

Grev Wedels Plass Auksjoner arrangerer salgsutstillinger med eldre og nyere kunst av høy kvalitet. Dessuten tilbys etablerte samtidskunstnere utstillingsplass i vårt galleri.

Rådgivning

Nærheten til markedet gir oss de beste forutsetninger for å kunne gi råd om valg av riktig fremgangsmåte for salg av verdifull kunst. Vi tilbyr rådgivning i.f.m. verdifastsettelse og salg.

Taksering

Verdianslag foretatt på oppdrag med henblikk på forsikring, skifte eller salg. Det utarbeides takstdokumenter. Prisen avtales på forhånd basert på takstens omfang. Taksering foretas over hele landet etter avtale.

Det kan være flere formål for å ønske en verdifastsettelse for ett eller flere kunstverk:

Arvetakst

Man står foran et booppgjør og ønsker en taksering av billedkunst og andre verdigjenstander for å oppnå en rettferdig intern fordeling. Arvetakst utarbeides på oppdrag og oversendes som et formelt dokument.

Forsikringstakst

Man ønsker å få en oversikt over verdiene av sin kunst f.eks. i forbindelse med innboforsikring, transport/flytting eller mottatt arv. Forsikringstakst utarbeides på oppdrag og oversendes som et formelt dokument.

Taksering og realisering av hele bo eller samlinger

GWPA takserer billedkunst, sølv, glass og i møbler i høyere prisklasser. Utfa dette påtar vi oss også taksering av hele samlinger og realisering av bo.