Om Grev Wedels Plass Auksjoner

Personvernerklæring

Versjon 2019-03-28

Databehandleransvarlig

Vilkårene gjelder både Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og alle selskaper og tjenester som er tilgjengelig via gwpa.no.
Grev Wedels Plass Auksjoner AS, (Foretaksregistret NO963 772 815MVA), Grev Wedels Plass 2, 0151 Oslo (i det videre «GWPA») retter seg etter bestemmelsene i EUs nye databeskyttelsesforordning, og er databehandleransvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles om deg som kunde og bruker av gwpa.no.
Alle henvendelser vedrørende disse vilkårene kan sendes til post@gwpa.no

Anvendelse av personopplysninger

Personopplysninger kan for formålene omfattet av disse vilkårene behandles av GWPA eller selskaper GWPA samarbeider med for å oppfylle de forpliktelser vi har overfor deg som kunde, som for eksempel transportselskaper.

Grunnleggende prinsipper


GWPA forplikter seg til å respektere og beskytte dine personopplysninger og din personlige integritet i samsvar med gjeldende rett, bransjeregler og andre relevante normer. For at du skal få innsikt i hvordan vi behandler informasjonen om deg i tråd med dette, kan du i det følgende lese mer om våre grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger.

Innsamling og behandling av informasjon – formål og behandlingsgrunnlag

GWPA behandler bare de personopplysningene om deg som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

1. Kundeavtaler

Personopplysningene behandles for at vi skal kunne gjennomføre de avtaler vi har inngått med deg som kunde. Dette vil være i følgende situasjoner:

  • innlevering av objekter til verdivurdering, auksjon, formidling eller utstilling
  • bruk eller kjøp av andre tjenester i regi av GWPA.
  • som budgiver på våre auksjoner
  • kjøp av kunst og andre objekter gjennom våre formidlingstjenester
  • legge inn bud, gjennomføre kjøp og bestillinger
  • abonnement på våre kataloger eller nyhetsbrev

2. Underleverandører og andre tredjeparter

Alle underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av GWPA har inngått databehandleravtale med oss.
Personopplysningene vil bli levert ut til underleverandører hvis tjenesten du har bestilt krever dette.
Personopplysninger kan bli levert ut til underleverandører og andre tredjepart hvis det er nødvendig for formålet og du aktivt har samtykket til dette.
Personopplysningene vil aldri bli levert til underleverandører og andre tredjepart for markedsføring eller andre formål hvis du ikke har aktivt samtykket til dette.
Personopplysninger behandles for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til lov og forskrift. Dette er for eksempel rapporter til politiet i henhold til Brukthandelsforskriften.

3. Bransjenorm

Personopplysninger lagres i henhold til bransjenormer av hensyn til objektenes proveniens. Opplysningene brukes ikke uten samtykke, og anonymitet og integritet blir ivaretatt i henhold til våre kunders ønsker.

4. Rettslige forpliktelser

a) Legitimasjon og fødselsnummer. For at GWPA skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser i henhold til brukthandelsloven (LOV-1999-12-22-105) og forskriften (FOR-1999-12-22-1379), må det ved innlevering og salg av objekter forevises legitimasjon, og fødselsdato vil bli lagret. I visse sammenhenger kreves det verifikasjon av legitimasjon og denne vil da kunne bli kopiert.
For at vi skal være sikker på at objekt bli levert ut til riktig person må det også forelegges legitimasjon når objektet hentes. Informasjon om legitimasjonen lagres.

b) Kontonummer og betalingsinformasjon
For å kunne gjøre oppgjør til selger må vi lagre kontonummer. For å avlegge bud på gwpa.no kan det kreves det at det er lagret et godkjent betalingskort.
De personopplysninger, bank- og betalingsopplysninger du leverer til oss i forbindelse med kjøp og salg lagres i vårt ERP-system i tråd med den til enhver tid gjeldende regnskap- og bokføringslovgivning.

c) Samarbeid med politi og myndigheter
GWPA samarbeider med politiet. Vi vil i denne sammenheng levere ut informasjon i tråd med lovgivning og rettslige kjennelser til relevante myndigheter.

d) Kundeservice og kundedialog
E-postadressen du registrerer hos oss er vår hovedkanal for kontakt med deg for å formidle endringer i våre kontraktsvilkår, dialog om konkrete avtalemessige forhold med mer. Denne vil vi bruke til formidling av viktig informasjon. Du må selv påse at denne er riktig og oppdatert.
E-postadressen vil bli anvendt til ovenfor nevnte formål så lenge du har et kundeforhold til oss, uten ytterligere aktivt samtykke.
Personopplysninger og annen informasjon som ansatte i organisasjonen eller tredjeparter trenger, kan bli lagret for å kunne gjennomføre service, rettelser og reklamasjoner, samt gi bedre kundeservice i den enkelte situasjon og i fremtiden.

e) Aktivt samtykke
Din e-postadresse benyttes bare for å sende ut nyhetsbrev og annen direkte markedsføring når du har gitt aktivt uttrykkelig samtykke til dette. Aktivt samtykke kan du gi i registreringsprosessen. Du kan også når som helst trekke den tilbake via lenken for avregistrering i ethvert nyhetsbrev.
Basert på samme samtykke vil registrering av auksjonsvarsel, personopplysninger som adresse, dine bud, kjøp- og salgsstatistikk med mer benyttes for at vi skal kunne sende informasjon som vi mener er særskilt interessant for deg.
Vi bruker sosiale medier i vår markedsføring. I den grad du liker, deler eller legger ut informasjon på disse mediene aksepterer du mediets personvernvilkår. Disse mediene er underlagt det Europeiske personvernvilkårene (GDPR) på lik linje med GWPA og alle andre virksomheter med europeiske kunder.

f) Bruk av statistikk og analyse
Til statistikk og forretningsmessige formål bruker vi aggregert informasjon som er avidentifisert, som for eksempel fødselsår og kjønn fra personnummer og postnummer fra adresse.

g) Kameraovervåking i våre lokaler
Vi gjennomfører kameraovervåking i alle våre lokaler. Opptakene behandles for å opprettholde et sikkert og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, beskytte våre kunder, samt egen og våre kunders eiendom.  Objektene som lagres i våre lokaler eies av våre kunder, da vi selger i kommisjon. Opptakene kan leveres politi i politisaker.

Sikkerhet og tilgang til personopplysninger

1. Systemer og rutiner

GWPA beskytter dine personopplysninger gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For å forhindre uberettiget tilgang til dine personopplysninger har vi databehandleravtale med alle eksterne som behandler opplysninger på våre vegne gjennom sine systemer, som driftsleverandører med mer. Vi har også interne rutiner og rollestyrte tilgangskontroller.
Ansatte hos GWPA har tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Tilganger i systemet er rollestyrt. Våre prinsipper er at ansatte ikke skal ha tilgang til mer informasjon enn det som er nødvendig for å kunne opprettholde et godt servicenivå og for at vi skal kunne levere i henhold til de avtaler vi har inngått med deg, samt skal kunne inngå i fremtiden.
Samarbeidspartnere har tilgang til de personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere i henhold til avtale med deg eller din fullmektig. Skal noen opptre på dine vegne må vi ha skriftlig fullmakt fra deg, dokumentert med legitimasjon. Fullmektig må dokumentere sin identitet med gyldig legitimasjon på lik linje med kjøpere og selgere. 

2. Kortbetaling

Når det benyttes betaling med kort hos GWPA leveres kryptert kortinformasjon direkte i betalingsterminalen og behandles av vår bank for autentisering, godkjenning og avstemming av transaksjonen og derfor til kort utstedende bank.
Ingen informasjon om kort eller andre betalingsmidler behandles av GWPA.

3. Overføring til tredje land

GWPA og våre leverandører og underleverandører behandler bare dine personopplysninger innenfor EU/ EØS. Skulle det oppstå situasjoner hvor informasjonen må behandles utenfor EU/ EØS vil vi innhente særskilt samtykke fra de kunder som berøres, hvis dette faller utenfor prinsipper og rettslige forpliktelser.

4. Lagringstid

GWPA lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn hva som er tillatt ved lov, praksis og bransjenorm, og for å oppfylle de forpliktelser eller avtaler vi har inngått med deg som kunde.

Dine rettigheter

GWPA er opptatt av at all den informasjonen vi behandler skal være korrekt. Dette gjelder også de personopplysningene vi samler inn. Der hvor informasjonen viser seg å være feil rettes den uten ugrunnet opphold.
Du som kunde har rett til å kjenne til de opplysninger vi lagrer om deg og hvordan de brukes.
Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger og rett til å motsette deg at sensitive personopplysninger behandles når dette ikke er pålagt ved lov eller i tråd med bransjenorm. Du kan også i visse sammenhenger kreve at personopplysninger slettes. Du kan be om oversikt over alle personopplysninger vi lagrer om deg og be om at de overføres til andre databehandleransvarlige. Du vil da få disse overlevert til deg i et anvendbart format. 
Om du vil ha tilgang til dine personopplysninger eller har andre spørsmål, kan du kontakte oss. Se kontaktinformasjon nedenfor. Ved forespørsel om endringer må vi ha bekreftet identitet slik at ikke andre kan endre dine opplysninger.

Kontaktinformasjon til GWPA:

Grev Wedels Plass Auksjoner AS

Telefon: + 47 22 86 21 86

Adresse: Bankplassen 1A, 0151 Oslo 
E-postadresse: post@gwpa.no

Om du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om klageprosessen her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/