Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Kjøpsvilkår

Kataloger

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider digitale kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

Verdivurderinger

Nettkatalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjengelige gjennom ledende internationale kunstprisdatabaser.

Minstepriser

De fleste katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ligge under laveste vurdering.

Kundetjenesten (KT)

KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by lavest mulig på vegne av den aktuelle budgiver, dog over selgers minstepris.

Garanti

GWPA innestår for at opplysningene gitt i nettkatalogen her på vår nettside er riktige. Nettkatalogen beskriver ikke objektenes tekniske tilstand. Flere av objektene er profesjonelt restaurert. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 30 dager etter auksjonen.

Kunstverk rammet inn med glass

Oppgitte mål refererer seg til arkets størrelse ikke motivets. Lysmål vil si mål innenfor passepartout. Beskrivelse av tilstand gis på kunstverk med vurdering over Kr. 12.000 på forespørsel, og inneholder opplysninger som GWPA anser for å være av betydning. Kunstverk med vurdering under Kr. 12.000 vil ikke bli tatt ut av rammen av GWPA.

Omkostninger

På tilslagssummen kommer 25% som inkluderer salær, mva og Kunstavgiften.

Valuta

Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato.

Betaling og henting

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av gjenstandene må skje senest 12 dager etter auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres.