Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Kataloger og visning

Alle objekter er tilgjengelige på visning hos oss i god tid før auksjonene.

Kataloger

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider digitale og trykte kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

Katalog til Munch-Auksjonen

Verdivurderinger

Katalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjenglige gjennom ledende internasjonale kunstprisdatabaser.

Minstepriser

De fleste katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ligge under laveste verdivurdering.