Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Betaling og henting

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene.

Henting av gjenstandene må skje senest 12 dager etter auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres.