Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Budgivning

Registrering for budgivning er nødvendig. Forhåndsbud og telefonbud må være oss i hende skriftlig senest dagen før auksjonen.

I. REGISTRERING

Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Registrering kan skje under visning, umiddelbart før, eller under auksjonen. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje senest tre virkedager før auksjonen, og bankreferanse må oppgis.

II. BUDGIVNING

Ved registrering får man utlevert en nummerert spade som holdes opp under budgivning. Budene høynes med intervaller, fastsatt av GWPA, som står beskrevet nedenfor. Ved tilslag holdes den nummererte spaden oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag på budet.

III. FORHÅNDSBUD

En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kundetjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det NEST høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først.

IV. TELEFONBUD

GWPAs KT kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen.

V. BUD UNDER MINSTEPRIS

Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris i løpet av, eller etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver.

Faste intervaller for budgivning på Grev Wedels Plass Auksjoner

Ved bud opp til NOK 5.000
økes hvert bud med NOK 200

Ved bud mellom NOK 5.000 og NOK 20.000
økes hvert bud med NOK 500

Ved bud mellom NOK 20.000 og NOK 40.000
økes hvert bud med NOK 1000

Ved bud mellom NOK 40.000 og NOK 100.000
økes hvert bud med NOK 2000

Ved bud mellom NOK 100.000 og NOK 200.000
økes hvert bud med NOK 5000

Ved bud mellom NOK 200.000 og NOK 500.000
økes hvert bud med NOK 10.000

Ved bud mellom NOK 500.000 og NOK 1.000.000
økes hvert bud med NOK 20.000

Ved bud mellom NOK 1.000.000 og NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 50.000

Ved bud over NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 100.000