Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Budgivning ved Live auksjon

Registrering for budgivning er nødvendig. Telefonbud, forhåndsbud og registrering for budgivning i salen, må være oss i hende senest to timer før auksjonen starter.

I. REGISTRERING

Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud, forhåndsbud og registrering for budgivning i salen, må være oss i hende senest to timer før auksjonen starter. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje senest dagen før auksjonen, og bankreferanse må oppgis.

II. BUDGIVNING

Bud kan avgis online, på forhånd, pr. telefon eller i salen ved forhåndsbestilt plass. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag for budet.

III. BUD I SALEN

Forutsatt at du er registrert før auksjonen, får du ved fremmøte en nummerert spade som holdes opp under budgivning. Budene høynes med intervaller fastsatt av GWPA, som står beskrevet nederst på denne siden. Ved tilslag holdes den nummererte spaden oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget.

IV. FORHÅNDSBUD

En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud. GWPAs kundetjeneste (KT) ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet (kundens maksbud). Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA i hende senest tre timer før auksjonen starter. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først.

V. TELEFONBUD

GWPAs kundetjeneste (KT) kan bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Registrering for budgivning pr. telefon må være GWPA i hende senest to timer før auksjonen.

VI. ONLINE BUD

Du må være registrert med bruker på Invaluable for å kunne by online under auksjonen.
Les mer her

VII. BUD UNDER MINSTEPRIS

Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris i løpet av, eller etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver.

Faste intervaller for budgivning på Grev Wedels Plass Auksjoner

Ved bud opp til NOK 5.000
økes hvert bud med NOK 200

Ved bud mellom NOK 5.000 og NOK 20.000
økes hvert bud med NOK 500

Ved bud mellom NOK 20.000 og NOK 40.000
økes hvert bud med NOK 1000

Ved bud mellom NOK 40.000 og NOK 100.000
økes hvert bud med NOK 2000

Ved bud mellom NOK 100.000 og NOK 200.000
økes hvert bud med NOK 5000

Ved bud mellom NOK 200.000 og NOK 500.000
økes hvert bud med NOK 10.000

Ved bud mellom NOK 500.000 og NOK 1.000.000
økes hvert bud med NOK 20.000

Ved bud mellom NOK 1.000.000 og NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 50.000

Ved bud over NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 100.000