Avsluttet
Auksjon over Moderne Kunst

Auksjon torsdag 10. juni 1999 kl 18:00

Tilslagsliste