Avsluttet
Auksjon over bildende kunst

Auksjon tirsdag 21. november 1995 kl 18:00

Gamle Logen

Tilslagsliste