Avsluttet
Auksjon over Klassisk kunst

Auksjon mandag 26. april 1999 kl 18:00

Tilslagsliste