Balke, Peder

(1804-1887)

Balke, Peder

Peder Balke malte sine bilder under høyromantikken. Kontrasten mellom lys og skygge i landskapsbildene hans er ofte drevet opp til bristepunktet, vi får virkelig følelsen at noe står på spill. Det er voldsomme krefter i sving. Det er en åndelig dimensjon over hans verk. Menneskene er prisgitt naturen, de er små i forhold til de mektige fjell og hav som de lever ved.

Peder Balke ble født på Helgøya. Han gikk i håndverkslære fra tidlig alder. I 1827 til 1829 var han elev ved Den kongelige Tegneskole i Christiania. I 1829 til 1833 var han elev ved Kunstakademiet i Stockholm under landskapsmaler Carl Johan Fahlkrantz. Norge var jo nå under Sverige, og det ble mer vanlig å reise til akademiet der enn å dra til København. Balke reiste på studieturer til Norge. Han reiste til Telemark og videre til Hardanger, Bergen, Sogn og tilbake over Filefjell, Valdres og Hallingdal. Deretter gikk han til fots til Stockholm via Gudbrandsdalen og Trondheim over Jämtland, Østersund og Uppsala. Den mest betydningsfulle reisen foretok han i 1832 til Nord-Norge. Det var statssekretær Frederik Due som hadde introdusert ham til Fahlkrantz, som foreslo reisen til Nord-Norge, og som også gjorde at han ble introdusert til kongehuset. Den kongelige familie kjøpte noen bilder av ham, også med motiver fra Nord-Norge.

I 1833 til 1834 dekorerte Peder Balke stuene til flere storgårder på Toten. Som det så fint er beskrevet i Nkl: "Sterkere enn de fleste ble Balke preget av dualismen i det norske samfunnet i forrige århundre, av spenningen mellom et lukket bygdesamfunn og en europeisk felleskultur som det hjemlige bymiljø søkte å oppta."

I fire måneder var Balke elev av J. C. Dahl i Dresden, og han reiste igjen dit i 1843 til 1844. Sommeren 1844 reiste han med Dahl på studietur til Norge, på Dahls fjerde reise til sitt fedreland. Balke ble inspirert av Dahl, men også av Johan David Friedrich, en av den tyske romantikkens mest kjente kunstnere, med hans suggestive arbeider, hvor også kontrasten mellom lys og mørke er drevet høyt opp. I 1847 søkte han og fikk foretrede for kong Louis Philippe i Paris. Kongen hadde vært i landflyktighet i Nord-Norge under sin ungdom. Kongen kjøpte to malerier av ham med motiv fra Trondheim og Nordkapp, og han fikk tilsagn om flere kjøp, men februarrevolusjonen satte en stopper for det.

Peder Balke hadde glede av sin håndverksutdannelse i forbindelse med utviklingen av en egen teknikk innenfor oljemaleriet. Han laget en lys, ofte hvit, blank og skinnende grundering, som han bestrøk med pensel, kniv eller svamp med mørke toner. Slik fikk han frem kontrastene i bildene.

Peder Balke prøvde å få arbeid i Christiania, både som inspektør ved Nasjonalgalleriet og da Slottet ble innviet i 1848, stillingen som slottsforvalter, men fikk avslag. Han var sosialt engasjert og fikk bygget Balkeby for arbeidere. I den siste del av hans liv, var det dette som opptok det meste av hans tid, og han malte ikke så mye mer.

Høyeste tilslag på Balke, Peder

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Balke, Peder Fra Nordkapp29. november 2022NOK 3 000 000NOK 2 500 000
Balke, Peder Nordkapp30. november 2023NOK 200 000–250 000NOK 410 000
Balke, Peder Utsyn over Christiania sett fra Ekeberg, måneskinn29. november 2004NOK 400 000–600 000NOK 400 000
Balke, Peder Hav og tåke26. april 1999NOK 380 000
Balke, Peder Kystmotiv i måneskinn3. desember 2018NOK 300 000–400 000NOK 370 000
Balke, Peder Vardøhus festning30. mai 2012NOK 400 000–600 000NOK 350 000
Balke, Peder Skipbrudd, Nordkapp4. desember 2017NOK 150 000–200 000NOK 330 000
Balke, Peder Båter i høy sjø4. desember 2017NOK 150 000–200 000NOK 330 000
Balke, Peder Gaustadtoppen1. juni 2015NOK 200 000–300 000NOK 260 000
Balke, Peder Fjellandskap19. november 2003NOK 150 000–200 000NOK 250 000

Arbeider av Balke, Peder