Sohlberg, Harald

(1869-1935)

Sohlberg, Harald

Harald Sohlberg er nyromantiker. Nyromantikken kjennetegnes av stemningsfulle bilder fra de nordiske sommernetter. Etter friluftsrealismen da man gjerne malte solfylte sommerdager med klare, rene farger uten å pretendere noen dypere symbolikk, var man igjen interessert i å kunne gi uttrykk for ensomhet, stemning, mystikk og åndelighet i møte med naturen.

Harald Sohlberg fikk en grundig utdannelse og var blant andre elev av Erik Werenskiold, Harriet Backer og Eilif Peterssen. Han var også elev av Kristian Zahrtmann i København tre måneder i 1891 til 1893. Men, han maktet å finne sin egen stemme. Som det står i Nkl:

"Hans første kjente verk med en helt personlig stil er Natteglød (1893, Nasjonalgalleriet, (nå Nasjonalmuseet) Oslo), debutarbeidet på Høstutstillingen 1894. De spinkle tresilhuetter mot den flammende røde solnedgang ble fra nå av et kjært tema i hans kunst. "Sikkert er det", skriver han, "at dette motiv med de mørke detaljer mot den strålende, brennende solnedgang preget seg så sterkt og uforglemmelig i mitt sinn at jeg ikke fikk fred for denne skjønne opplevelse, men et par år efter malte den - . Det er begynnelsen til min senere linje - "."

For å få uttrykk for det han ville brukte han moderne metoder i maleriet. Han stenger gjerne for utsyn ved å sette opp en mørk og detaljert forgrunn, men mellom eller over denne mørke forgrunnen gir han oss et uendelig rom mot en glødende nattehimmel. Her er det ikke et øyeblikksbilde av atmosfæren på et gitt tidspunkt han er interessert i å skape, slik impresjonistene gjorde det, men heller en kosmisk opplevelse av et uendelig dypt og mystisk himmelrom.

Videre fra Nkl: "Like etter nyttår 1900 tok Sohlberg fatt på studiene til det bildet som kom til å bli hans hovedverk, Vinternatt i Rondane (1911 - 14, Nasjonalgalleriet). Han hadde under en påsketur opplevd Rondane i måneskinn, og det var en opplevelse "fremmed, ny og veldig som en åpenbaring, der efterlot et inntrykk i meg som jeg aldri siden kunne glemme"."

Blant Sohlbergs verker er de fra Røros meget kjente. Han bodde her i årene 1902 til 1905. Tiden her "ble hans rikeste som kunstner", som det står i Nkl.

Harald Sohlberg laget også raderinger, hvor han får frem noe av det samme som i maleriene, aftenstemninger hvor ensomhetsfølelsen dominerer. Han laget også fargelitografi av det kjente Vinternatt i Rondane, som er blitt som et ikon for nordmenn, som et symbol på norsk vinter, og som når det er fremme på auksjon, oppnår høye priser.

Høyeste tilslag på Sohlberg, Harald

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Sohlberg, Harald Uværsstemning 190424. november 2021NOK 3 000 000–5 000 000NOK 3 000 000
Sohlberg, Harald Havfruen 189729. november 2022NOK 2 000 000–3 000 000NOK 2 000 000
Sohlberg, Harald Fra Akershus 191130. november 2023NOK 3 000 000–4 000 000NOK 2 000 000
Sohlberg, Harald Blomstrende kirsebærtre (Kalviken, Kjerringvik)30. november 2023NOK 1 000 000–1 500 000NOK 1 650 000
Sohlberg, Harald Fra Ranviken, Kjerringvik30. november 2023NOK 1 000 000NOK 1 500 000
Sohlberg, Harald Den blå benk 19177. juni 1994NOK 680 000
Sohlberg, Harald Fra en uthavn 190817. november 1997NOK 660 000
Sohlberg, Harald Natteglød26. november 1998NOK 500 000
Sohlberg, Harald Vinternatt i Rondane 191719. november 2021NOK 200 000–250 000NOK 366 000
Sohlberg, Harald Vinternatt i Rondane 191724. november 2021NOK 250 000–350 000NOK 360 000

Arbeider av Sohlberg, Harald