Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Sommerauksjon

Auksjon torsdag 10. juni 2004 kl 20:00

Tilslagsliste

Kat Kunstner Tittel Vurdering Tilslag
93 Savio, John Rognetre i Lofoten NOK 8 000 NOK 12 500
106 Tapies, Antoni Komposisjon NOK 25 000 NOK 15 000
107 Thaulow, Frits Diligencen NOK 15 000–20 000 NOK 17 000
117 Weidemann, Jakob Komposisjon 1989 NOK 5 000 NOK 10 500
118 Weidemann, Jakob Komposisjon NOK 10 000 NOK 11 500
119 Weidemann, Jakob Komposisjon NOK 10 000 NOK 11 500
124 Hvitvinsglass NOK 12 000–15 000 NOK 10 500
125 Kandelabre NOK 8 000–10 000 NOK 13 000
127 Armstoler NOK 20 000 NOK 18 000
129 Gulvur NOK 10 000–12 000 NOK 10 000
132 Kommode NOK 100 000–150 000 NOK 180 000
133 Møblement NOK 10 000–15 000 NOK 20 000
134 Skap NOK 20 000–30 000 NOK 18 000
146 Eske med spill L' Hombre NOK 15 000–20 000 NOK 15 000
147 Kanne med lokk NOK 12 000–15 000 NOK 17 000
149 Nansen, Fridtjof Fram over Polhavet 1897 NOK 15 000–20 000 NOK 25 000
161 Bratland, Jacob Tun med sittende kvinne NOK 8 000–10 000 NOK 11 000
168 Enger, Erling Vinterlandskap 1964 NOK 30 000–40 000 NOK 27 000
169 Erichsen, Thorvald Rødt fjell 1917 NOK 15 000–20 000 NOK 15 000
173 Fjell, Kai Gjensitteren 1936 NOK 40 000–60 000 NOK 64 000
174 Fjell, Kai Landsbygate med to kvinner NOK 20 000–30 000 NOK 32 000
175 Fjell, Kai Dalen 1932 NOK 20 000–30 000 NOK 20 000
177 Grande, Severin Interiør med lesende pike ved lampe NOK 10 000–15 000 NOK 12 000
184 Heiberg, Astri Welhaven Fra Brønnøya 1957 NOK 15 000–20 000 NOK 10 000
186 Hinna, Bernhard Stilleben NOK 30 000–50 000 NOK 20 000
189 Holmboe, Thorolf Bekk om våren NOK 10 000–15 000 NOK 10 000
191 Holmboe, Thorolf Hus i kystlandskap NOK 12 000–15 000 NOK 12 000
225 Thygesen, Rudolph Rognebærbusker NOK 12 000–15 000 NOK 10 000
230 Törnå, Oscar Emil Høstlandskap 1889 NOK 30 000–50 000 NOK 34 000
237 Ukjent, kunstner Ran av Christiansand 1893 NOK 20 000–25 000 NOK 27 000
242 Weidemann, Jakob Fleurs des Champs 1969 NOK 30 000–40 000 NOK 50 000
244 Werenskiold, Erik Fabrikkbygninger på Lysaker 1907 NOK 40 000–60 000 NOK 40 000